Werkwijze

In een kennismakingsgesprek worden de voorgeschiedenis, de vragen en problemen als ook een mogelijke aanpak besproken. We kijken welke informatie van school en / of andere instanties beschikbaar is en wat nog beoordeeld moet worden. Op basis van deze gegevens en de resultaten van het eventuele onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld.

Voor basisschoolleerlingen is voor mij contact met de leerkracht van essentieel belang. Door goed overleg en afstemming is het mogelijk om de kinderen vaardigheden te leren die ze ook daadwerkelijk op school kunnen toepassen. Op deze manier is RT een aanvulling op het onderwijs en geen losstaande bijles.

Bij de RT-sessies maak ik gebruik van verschillende remediërende programma’s, aangevuld met eigen materialen en aangepast aan de situatie van het kind. Het belangrijkste is voor mij dat de kinderen zich bij mij prettig en veilig voelen. Ze moeten zich serieus genomen voelen en eerlijke, heldere antwoorden krijgen in woorden die ze begrijpen. In een vriendelijke ontspannen sfeer probeer ik de kinderen te laten ervaren

  • dat fouten maken mag en dat je ondanks die fouten toch veel kunt bereiken.
  • dat stoornissen niet over gaan, maar dat je wel kunt leren om er mee om te gaan.
  • dat anders zijn niet dom is → Iedereen is uniek en speciaal.
  • dat ze naast zwakke punten ook veel goede en sterke punten hebben.
  • dat hun mogelijkheden belangrijker zijn dan hun onmogelijkheden.
  • dat ze het niet alleen hoeven op te lossen, maar dat ze hulp kunnen krijgen.

Maar vooral dat leren ook leuk kan zijn.

Het eerste handelingsplan heeft een duur van minimaal 8 sessies. Dit is nodig om het plan een eerlijke kans van slagen te geven. Na de evaluatie van dit plan wordt in overleg met ouders en kinderen besloten hoe verder gaan.

Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs maak ik in overleg met de leerling en zijn/haar ouders een plan op maat. Ook hierbij is de behoefte van de leerling leidend, maar kan de begeleiding ook minder structureel zijn.